حسابداری

بیشترین کار را در کم ترین زمان انجام دهید.

حسابداری

تمام ابزارها برای صرفه جویی در زمان در دسترس شما

مدیریت هزینه ها و صورت حساب ها

از تمامی فاکتورها دیدی کامل و از صورت حساب های آینده پیش بینی دقیقی داشته باشید.

سادگی در تراز کردن حساب ها

با خودکار شدن 95% ترازها زمان لازم در کنترل و تراز کردن حساب ها را به حداقل برسانید.

حسابداری Odoo

همگامی با بانک

صورت حساب های خود را با بانک های خود همگام کنید ویا فایل های بانکی را وارد کنید.

فاکتور دهی

فاکتورهای حرفه ای و رسا صادر کنید، صورت حساب ها را مدیریت کنید و براحتی پرداخت ها را پیگیری نمایید.

به عملیات پرداخت سرعت ببخشید

فاکتور دهی الکترونیکی و پیگیری های خودکار

فاکتورهای حرفه ای ایجاد و ارسال کنید و پرداخت ها را بطور آنلاین تحویل بگیرید.

نیازی به ارسال یادآوری به بدهکاران نیست. براحتی می توانید سیستم پیگیری را برای هر کدام از بدهکاران راه اندازی کنید.

بطور خودکار فاکتورهای خود را براساس سفارش فروش یا زمانبندی و مواد سفارش طراحی کنید.

invoice
Pay
پرداخت صورتحساب
صورتحساب Odoo

صورت های مالی پویا و زیبا

گزارش های شما به شکلی که شما می خواهید

به سادگی گزارش سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد را ایجاد کنید.

به سرعت عملیات های مختلفی مانند فیلتر کردن، مقایسه و حاشیه نویسی را برروی صورت های مالی خود اعمال کنید.

با استفاده از سیستم کسب و کار هوشمند گزارشات مختلف در انواع سطوح را در دسترس داشته باشید.

شما هم به جمع 3.000.000 نفری ما بپیوندید!

دانلود کاتالوگ