مدیریت انبار

به کمک نرم افزار مدرن مدیریت انبار آنلاین،

کارایی انبار خود را افزایش دهید.

کارایی و زمان انجام فرآیند را بهینه کنید

با سیستم هوشمند موجودی کالای دوگانه، انبار خود را بهتر سازماندهی کنید.

روش انبار داری کارآمدتری داشته باشید و تمام فعالیت های داخلی خود را بهبود دهید. فهرست گیری دوگانه ی ادو هیچ ورودی، خروجی یا انتقال کالایی ندارد. در عوض، تمام فعالیت ها بصورت جابجایی موجودی انبار بین موقعیت هاست.

انبارداری مدرن
جایگزینی کالای خودکار

موجودی کمتر، حذف هزینه اضافی برای ذخیره سازی

با جایگزینی کالای کاملا خودکار

از order points و درخواست استعلام قیمت های مکانیزه برای اینکه زنجیره تامین خود را کاراتراز همیشه کنید، استفاده نمایید.

ساده شدن ویژگی های پیشرفته

از به روزترین سیستم اتوماسیون و روال های پیشرفته برای مدیریت هر انباری استفاده کنید

کاهش حمل و نقل

ارتباط متقابل

انبارداری چندگانه

توانایی ردیابی کامل را تجربه کنید

تمام جابجایی های کالا را با سیستم موجودی کالای دوگانه ی منحصربه فرد ادو دنبال کنید.

همه ی جابجایی های کالا از خرید مواد اولیه انبار تا سفارش های خرید را ردیابی کنید. جریان زیاد یا متوالی بالا یا پایین برای هرجایی در زنجیره تامین را دنبال نمایید.

ردیابی کالاها

شما هم به جمع 3.000.000 نفری ما بپیوندید!

دانلود کاتالوگ