مدیریت تولید

آنچه را که برای مدیریت تولید نیاز دارید بصورت یکپارچه بدست آورید.

تحول در کارخانه داری

راه حلی جدید برای مشکلی قدیمی

عدم نیاز به زمان اضافه برای همزمان سازی

به طور مستقیم و برمبنای زمان های تولید اندازه گیری شده توسط صفحه کنترل یک برنامه ریزی صحیح بدست آورید.

ارتباطات به هنگام

در طول عملیات کاربرگ ها را نمایش دهید، برمبنای کیفیت یا تغییرات و... هشدارها را به کارگران نشان دهید.

همه چیز در یک جا

MRP، کیفیت، تعمیر و نگهداری، و PLM کاملا یکپارچه

سطح موجودی انبار خود را بهینه کنید

اجرای درست تعهدات

از قوانین ساخت طبق سفارش، به حداقل رساندن موجودی کالا در انبار یا زمان بندی محصول اصلی برای خودکار سازی خرید استفاده کنید. اجازه دهید برنامه زمان بندی برای شما همه چیز را محاسبه کند. از روتین ها، محدودیت ها و و زمان سفارش تا تحویل محصول به منظور بهینه سازی سطح موجودی کالا و جلوگیری از کمبودها استفاده کنید.

موجودی بهینه انبار
استفاده از بارکد

بارکدها

قرارگیری بارکدها بیرون از جعبه

صرف نظر از اینکه شما از شماره سریال های زیادی استفاده کنید یا محصولات را شناسایی نکنید، می توانید از بارکدها برای افزایش سرعت در هر مرحله ای استفاده کنید:

  • کنترل رسید

  • جلوگیری از دست برد

  • بسته بندی

  • سفارشات تولید

  • سفارشات کار

  • و...

گزارش نویسی و شاخص های بهبود عملکرد متعدد

تمام داده هایی که نیاز دارید در دستان شماست

قابلیت تولید خود را با گزارش های به هنگام بهره وری کلی تجهیزات و نظارت بر 6 تلفات برجسته ی ماژول پلاتفرم قابل اطمینان، کنترل کنید. شاخص های بهبود عملکرد مثل MTTR و MTBF را دنبال کنید. به منظور نمایش دادن کارایی در هر لحظه، داشبورد های سفارشی ایجاد کنید.

گزارش نویسی

شما هم به جمع 3.000.000 نفری ما بپیوندید!

دانلود کاتالوگ