مدیریت خرید

میزان کارایی زنجیره تامین وموجودی کالای خود را بهبود دهید.

گردش کار خریدتان را مکانیزه کنید.

درخواست های استعلام قیمت را برمبنای مقدار موجودی کالا در انبار بصورت خودکار به عرضه کنندگان کالای خود ارسال نمایید.

کارایی خرید و موجودی کالای خود را با قوانین خرید برمبنای مقدار موجودی کالا در انبار، قوانین استدلالی، سفارشات فروش، پیش بینی سفارشات تولید و غیره بهبود دهید. برای هر محصول بر مبنای تولید و استراتژی های تحویل خود روش های تهیه کالای مختلف را انتخاب نمایید.

خرید مکانیزه

لیست قیمت های عرضه کننده کالا و دسترسی محصول

با استفاده از بهترین قیمت ها تصمیمات خرید هوشمند اتخاذ کنید.

به راحتی لیست قیمت های عرض کنندگان کالا و مراجع را به منظور هوشمندتر کردن تصمیمات خرید برمبنای تبلیغات، مقادیر و شرایط قراردادهای ویژه وارد کنید و. موجودی یک محصول را در انبار عرضه کننده ی کالای خود پیگیری کنید و وضعیت سفارش خود را از طریق برنامه کنترل نمایید.شما حتی می توانید قیمت فروش خود را بر مبنای قیمت های عرضه کنندگان کالای خود قرار دهید.

لیست قیمت
بهترین پیشنهاد قیمت

بهترین پیشنهاد را جهت مناقصات خرید بدست آورید

توسط گفتگو با چندین فروشنده، بهترین قیمت را بگیرید

مناقصات خرید را شروع کنید، در جریان کار پاسخ های فروشندگان را یکپارچه کنید و پیشنهادات را مقایسه نمایید. بهترین پیشنهاد را انتخاب کنید و به راحتی سفارشات خرید را ارسال نمایید. سپس از گزارش گیری به منظور بررسی کیفیت فروشندگان خود استفاده کنید.

شما هم به جمع 3.000.000 نفری ما بپیوندید!

دانلود کاتالوگ